studio-shot-good-looking-young-businesswoman-posing-against-pink-wall-with-glasses.jpg

£3000
IELTS ödülü
Eğitimine destek oluyoruz

IELTS Ödülü

IELTS ödülü, kariyerini geliştirme çabası olan ve lisans/lisansüstü eğitim deneyimlerinden kazandıklarını topluma katkıda bulunma potansiyeli yüksek olan bireylere verilir.

IELTS Ödülü, 2022 ve 2023 akademik yıllarında İngiltere'de eğitime başlamayı hedefleyen adaylar içindir.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yaşıyor olmak

Başvuru şartlarında IELTS yeterlilik belgesi olan bir İngiliz eğitim kurumu tarafından kabul almış olmak

16 yaşından büyük olmak

Study UK sistemi üzerinden bir Birleşik Krallık eğitim kurumuna kayıt olmak

2022 veya 2023 yılında lise, foundation, International Year One, lisans veya lisansüstü bir programa başlamak

15 Eylül 2021 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında IELTS testinden başvurulan eğitim kurumunun kabul ettiği puanı almak. IELTS'e girmediniz mi? Şimdi kaydolun.

Başvurulan eğitim kurumundan kabul mektubu almış ve Study UK’e 30 Eylül 2023’e kadar yollamış olmak

En az 4 veya üzerinde bir IELTS puanı almış olmak*

*International Year One lisans programına katılacak öğrencilerinin en az 4 IELTS puanı (4 yeteneğin her birinden en az 4 puan) almış olmaları gerekmektedir. İngiltere'de lise, foundation, lisans ve yüksek lisans programlarına başvuru yapacak öğrencilerin ise en az 5.5 IELTS puanı (4 yeteneğin her birinden en az 5.5 puan) almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Tüm başvurular online başvuru sistemimiz üzerinden yapılmalıdır. IELTS başvuruları Study UK sistemi üzerinden yapılmalıdır.

Lise, foundation, IYO, lisans ve yüksek lisans başvuruları Study UK eğitim başvuru sistemi üzerinden tamamlanmalıdır.

IELTS Ödülü kazananı seçme süreci, son başvuru tarihinden itibaren üç (3) aydan kısa sürer.

Tüm sürece genel bir bakış için aşağıya bakın:

IELTS Prize başvuru formunu doldurun ve yüklenen kopyalarınızla birlikte gönderin:

Ekran Alıntısı bc.PNG

Study UK ile IELTS'e kaydolun ve geçerli bir puan alın

Açılış

15 Eylül 2021

Belgelerinizi dikkatlice hazırlayın

 

Açılış

15 Eylül 2021

Online başvurunuzu tamamlayın

 

Kapanış

30 Haziran 2023

Kurula sunum yapın

 

 

 

Temmuz 2023 boyunca

Kabul Mektubunuzu Study UK'e gönderin

Kapanış

30 Eylül 2023

8 July (2).jpg

Başvurunuza başlamadan önce

Başlamadan önce şu belgeleri yanınızda bulundurun:

  • IELTS Test Rapor Formunuz IELTS'e girmediniz mi? Şimdi kaydolun.

  • Yakın tarihli vesikalık fotoğraf

  • Türkiye'de ikamet ettiğinizi kanıtlayan pasaport veya kimlik belgesi.

  • Varsa özel gereksinim sertifikası (Engelli raporu)

Başvurular açıldı
15 Eylül 2021 - 15 Haziran 2023

British Council, IELTS testinin kazananı sen ol

Kısa aday listesi ve kazanın belirlenmesi

Kısa listeye alma ve nihai seçim, Study UK üst danışma kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Kurul, başvuru formundaki kişisel beyanı kısa listeye alma amacıyla kullanacaktır. Bu bu nedenle adaylar, başvuru formundaki adımları dikkatlice tamamlamalıdır.

Kısa listeye kalan adaylardan, Study UK'in belirlediği bir konu hakkında sunum hazırlamaları istenir. Nihai seçim, üst danışma kuruluna sunulacak sunumlardan sonra yapılacaktır.

Özel gereksinimleri olan tüm başvuru sahipleri, temel uygunluk kriterlerini karşılamaları koşuluyla otomatik olarak kısa listeye alınacaktır.

Motivasyon mektubu

Motivasyon mektubunuz, hikayenizi anlatma şansınızdır ve kısa listeye alma sürecinde çok önemlidir. Belirli bir kursa başvurma nedenlerinizi ve eğitim deneyiminizin sizin ve çevrenizdekiler için nasıl bir fark yaratmasını beklediğinizi açıklamalıdır. En fazla 500 kelime yazın.

Doldurulmuş başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte tam başvurular, bu portal üzerinden 30 Haziran 2023 - 17:00 (TR) tarihine kadar Study UK'e sunulmalıdır .

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yalnızca eğitim kurumları kabul mektubu 30 Eylül 2023 tarihine kadar gönderilebilir.

IELTS testine kayıt olmadınız mı?

new2.png